Öppet tider: 09:00-18:00 Mon-Fri, Lör: 10:00-14:00
Ring: 08-720 41 11

Fullkem

En modern kemtvättmaskin är ett slutet kretsloppsystem med eget reningsverk. Tvättvätskan tillsammans med tvättmedel löser smuts, fett mm på ett skonsamt sätt, utan någon märkbar förändring på textilierna. Det finns en destillator och ett filter som tar hand om all smuts. Det innebär att smutsen, tillsammans med tvättmedelrester tas om hand och skickas till SAKAB för destruktion. Ingenting kommer ut i avloppet.